XATEmprego
XATEmprego
Martes, 18 de Xuño de 2024 16:33  
Acceso Usuarios
Usuario: 
Contrasinal: 

Sistema de Xestión de Proxectos de Emprendemento de Galicia.

A Consellería de Traballo e Benestar, o IGAPE e BIC Galicia, achegan esta ferramenta, o XATEMPREGO, como un mecanismo que persegue dous obxectivos xerais:

 • Facilitar aos/as Axentes un rexistro diario da súa actividade, facilitándolle unha ferramenta on line para a xestión diaria do seu traballo, donde poderá consultar os datos que precise e acumular históricos da actividade.
 • Axudar ao/á Axente na xestión das súas actividades a partir da incorporación de utilidades, tales como o recordatorio de tarefas pendentes, a posibilidade de realizar buscas en base a diferentes criterios, elaborar bases de entidades colaboradoras, confeccionar listados...
 • Quen pode acceder: Técnicos de promoción económica que presten os seus servizos en entidades da Comunidade Autónoma de Galicia, Axentes de Emprego e Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local.

  Como acceder: Se xa estás dado de alta, introduce o teu usuario e o teu contrasinal no apartado de Acceso Usuarios. Se non estás dado de alta, podes enviar a túa solicitude a través do apartado "Contacta con nós".

  Contacta con nós
  Consultar Técnicos de Emprego
  2011 BIC GALICIA